Bestuur Huus met de Beller bestaat uit 6 leden, te weten:
– Jan Nijboer, Voorzitter.
– Henk Baas, Secretaris.
– Annie Steenbergen, Lid.
– Roos Prinsse, Lid.
– Bertine Huisman, Lid.
– Gerda Bultje, Lid.
– Irene van Wijk, Penningmeester.

Jan en Henk vormen het dagelijks bestuur.

Naast alle bestuurlijke zaken, hebben alle leden diverse bijkomende taken zoals, coördinatie vrijwilligers, inkoop artikelen Belle, inrichten van de Belle, contacten met de pers, facebook, site Huus met de Belle, organiseren/ coördineren van diverse aanvullende activiteiten, onderhoud panden (binnen en buiten), werven van sponsors, overleg/ afstemming met diverse partners.

Wij beschikken over een enthousiaste groep vrijwilligers die ook activiteiten organiseren en invulling geven aan verkoop en informatie in Informatiecentrum/ Plattelandswinkel Huus met de Belle.